Skip navigation

Projekty

Projekt Interreg AB 158 UB-BÖWA

Environmentální výchova rakouské a bavroské straně Šumavy. Partner projektu Jugendwaldheim Wessely Haus v Národním parku Bavorský les. Rozšíření Böhmerwaldschule, vytvoření programu environmentální výchovy na témata mrtvé dřevo, biodiverzita, voda a půda, Natura 2000 (ukončen 2021)

Projekt Navázání spolupráce v oblasti zprostředkování přírody na Šumavě online - KPF-01-286

Partner projektu Národní park Šumava. Vzdělávání pro průvodce obou partnerů, výměna zkušeností, online akce na téma Národní park a Natura 2000 a společná historie Šumavy pro gymnázia (ukončen 10/2022)

Projekt Interreg ATCZ 182 Spurensuche

Partner projektu Vojenské lesy a statky ČR. Společné vzdělávání průvodců, vytvoření knihy "Spurensuche" jako informačního základu pro akce v Böhmerwaldschule a návštěvnickém středisku na Olšině (ukončen 2022)

Projekt Interreg KPF-01-221/222 = Projekt Borderwalk 1+2

Partner projektu ZŠ Horní Planá, VS Ulrichsberg a MS Aigen-Schlägl, koncepce a realizace bilingvního programu výuky v přírodě (na hranici) ve spolupráci s učiteli škol (ukočen 10/2022)

Projekt Uferrandsstreifen

Ve spolupráci s odborem ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko, místními zemědělci a školami z okresu Rohrbach. Podél řeky gr. Mühl bylo vysázeno cca 11 300 stromů, do projektu se zapojilo cca 300 dětí a mládeže (první část projektu ukončena, nyní probíhá navazující část)

Eu Logo DE interreg_OESTERREICH-TSCHECHISCHE REPUBLIK_DE INTERREG_Logo_RGB_at-de banner_wappen_ooe_Logo